Paul Denissen, Santiago Garcia

Kunnen algen vliegtuigen redden?

Onderzoekers ontwikkelen nieuwe coatings met eencellige algen. Deze moeten corrosie in aluminium vliegtuigonderdelen voorkomen. En hier zijn onze huisdieren. Het zijn er duizenden.” Promovendus Paul Denissen geeft een rondleiding door het lab van Novel Aerospace Materials, een onderzoeksgroep die zijn naam eer aandoet. De ‘huisdieren’ waar Denissen het over heeft, zijn diatomeeën (of kiezelwieren), een familie van eencellige algen. De promovendus pakt een glazen bakje met troebel zeewater van de vensterbank. Hij en zijn begeleider, universitair hoofddocent Santiago Garcia, gebruiken de algen om een revolutionair nieuw type roestwerende coatings te maken.

Nieuw alternatief voor chroom-6: algenskeletten

Chroom-6 vormt grote gevaren voor de gezondheid, dus zoeken wetenschappers hard naar alternatieven. Onderzoekers aan de TU Delft ontwikkelden een heel nieuwe oplossing op basis van algenskeletten.De onrust rondom chroom-6 lijkt maar niet te gaan liggen. Een onafhankelijke commissie concludeerde onlangs dat onder andere de gemeente Tilburg en de NS verantwoordelijk zijn voor de schade die werknemers opliepen bij het restaureren van oude treinen. De chroom-6 die op deze treinen zat, is namelijk kankerverwekkend en kan het DNA aantasten.

Can algae save airplanes from rusting apart?

TU Delft researchers are developing new coatings with unicellular algae, that may prevent corrosion in aluminium airplane structures.

“And here are our pets. Thousands of them.” PhD researcher Paul Denissen is giving a tour through the Novel Aerospace Materials group’s lab, a group that lives up to its name. The ‘pets’ Denissen is referring to are diatoms, a group of unicellular algae. The PhD researcher picks up a little glass container with murky sea water from the windowsill. He and his supervisor, Associate Professor Santiago Garcia, are using the algae to create a revolutionary new kind of corrosion protective coatings.